Etusivu » Autonasentajan ja -mekaanikon perehdyttäminen

Autonasentajan ja -mekaanikon perehdyttäminen

Jaa sivu:

Autohuollon tai -korjaamon työntekijän työnopastus

Ajoneuvonasentaja korjaa ja tekee määräaikaishuoltoja erilaisille ajoneuvoille. Autojen korjaaminen on nykyisen teknisen kehityksen myötä muuttunut lähes kokonaan ammattilaisten tehtäväksi. Self-made remonttireiskat eivät enää hallitse nykyajoneuvojen kunnossapitoon tarvitsemia taitoja, eikä tavallisella autoilijalla ole laitteitakaan vikojen paikantamiseksi ja korjaamiseksi.

Hyvä autoasentaja tai automekaanikko on korvaamaton apu autoilijalle varsinkin silloin, kun ajoneuvoon tulee yllättäen toimintahäiriö. Näissä ja normaaleissa määräaikaishuoltojakin tehtäessä autonasentajalla on hyvä olla myös kohtalaiset asiakaspalvelijan taidot.

Autoasentaja tarvitsee myös monipuoliset tekniset taidot. Hänen on hallittava alusta- ja hallintalaitteet, moottorit, vaihteistot sekä sähkö- ja polttoainejärjestelmät. Eri automerkeissä nämä poikkeavat toisistaan ja autoasentajan onkin tunnettava eri autovalmistajien ohjeistot huolto- ja korjaustöiden tekemiseksi. Häneltä vaaditaan myös teräksen MIG-hitsaustaitoja pienten korjaustöiden suorittamiseen ja kykyjä erilaisten materiaalien juottotöiden tekemiseen.

Autojen teknisen kehittymisen myötä työtehtävät ovat muuttuneet aiemmasta mekaanisesta korjaamisesta yhä enemmän vian löytämisen suuntaan. Tässä työssä käytetään elektronisia testilaitteita, joilla vika paikannetaan ja  korjataan usein komponentin vaihdolla. Tässä työssä autoasentaja edelleen tarvitsee erilaisia työkaluja, jotka tosin voivat olla varta vasten jonkin tietyn automerkin tarpeisiin kehitettyjä.

Autoasentaja tai -mekaanikko työskentelee yleensä autojen merkkikorjaamossa, kuljetusliikkeessä tai yleiskorjaamossa muiden asentajien kanssa, mutta hyvin monet autoasentajat toimivat myös yksityisinä yrittäjinä. Autoasentaja voi erikoistua esimerkiksi raskaan ajokaluston korjauksiin, moottorien korjaamiseen tai ohjaus- ja voimansiirtolaitteiden korjaamiseen.

Työ tehdään pääasiallisesti sisätiloissa olevissa huoltohalleissa. Raskaan kalaston ja joidenkin työkoneiden huoltoja ja korjauksia joudutaan tekemään myös ulkona, jolloin asentaja yleensä menee korjauskohteen luo, koska se on edullisempaa kuin kaluston siirtäminen pois ajosta tai käytöstä. Joskus huoltotehtävät saattavat olla hyvin kiireisiä, kun on kysymys työliikenteessä olevasta ajoneuvosta.

Työhön opastaminen

Työhön opastamisen ensimmäinen ratkaistava asia on se, kuka toimii opastajana. Opastaja voi olla esimies tai kokenut kollega, joka tuntee myös yrityksen toimintaperiaatteet, tavoitteet ja asiakaspalvelukäytännöt. Tärkeintä opastettavalle on, että hän saa kaikki tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot siitä mitä hänen työtehtäviinsä kuuluu, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen velvollisuutensa.

Kun ollaan tekemisissä ihmisten, koneiden, työkalujen ja kemiallisten aineiden kanssa, on opastajan tehtävä varsin monipuolinen. Usein autoasentajan on osattava ”lukea” asiakastaan voidakseen suorittaa tehtävänsä niin, että asiakas on lopputulokseen tyytyväinen. Autoasentajan on työhön opastuksessa saatava myös tiedot käytettävien kemikaalien ominaisuuksista ja riskeistä sekä kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden sijaintipaikasta.

Autoasentaja altistuu työssään usein myös terveydelle haitallisille pakokaasuille ja moottoriöljyille, joilta suojautumisen tärkeyttä opastajan on korostettava. On muistettava, että muun muassa runsas dieselmoottoreiden pakokaasuille hengityksen kautta tai käytetyille moottoriöljyille ihon kautta tapahtuva altistuminen on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi ja perimää muuttavaksi vaaraksi.

Palavien aineiden kanssa työskenneltäessä on aina olemassa tulipalon vaara. Työnopastuksessa työntekijälle on osoitettava sammutuskaluston sijainti, hätäpoistumistiet ja menettely hätäilmoitusta tehtäessä.

Autonasentajan työnopastukseen kuuluu myös opastus oikeiden työasentojen käytöstä, oikeiden suojavarusteiden käytöstä ja siitä kuinka asentaja huolehtii työyhteisön muiden jäsenten turvallisuudesta. Tähän liittyen opastettavalle tehdään myös selväksi, miten yrityksessä toimitaan turvallisuusilmoitusten ja läheltä piti-tilanteiden osalta.

Mikäli opastettava työntekijä tulee toisenlaista työkulttuuria noudattavasta maasta, on varmistettava, että hän varmasti ymmärtää suomalaisen työelämän oikeudet ja vastuut.

Esimerkkilomake

Autokorjaamossa on monenlaisia vaaroja ja riskejä, joista on kerrottava erityisesti nuorille alalle tuleville asentajille ja mekaanikoille. Kokeneetkin konkarit voivat käyttää vanhentuneita työmenetelmiä ja ottaa turhia riskejä mm. kemikaalien kanssa.

Scroll to Top