Etusivu » Elintarviketyöntekijän perehdyttäminen

Elintarviketyöntekijän perehdyttäminen

Jaa sivu:

Elintarviketeollisuuden työntekijän työnopastaminen

Elintarviketyöntekijöiden työnkuva on hyvin kirjava, sillä he työskentelevät alan yrityksissä hyvin monenlaisissa tehtävissä, tuotannon lisäksi esimerkiksi laadunvalvonnassa ja pakkaustehtävissä.

Ammattinimikkeet vaihtelevat teollisuudenaloittain. Myllyteollisuudessa on mylläreitä, makeisteollisuudessa makeiskeittäjiä, valmisruokateollisuudessa muun muassa pastankeittäjiä, lihanjalostusteollisuudessa taas vaikkapa makkaramestareita.

Työpaikkoja on lisäksi kalateollisuudessa, ravintorasvateollisuudessa, pakasteteollisuudessa, perunateollisuudessa, tärkkelysteollisuudessa, mausteteollisuudessa, mallasteollisuudessa, paahtimoissa, mehu- ja säilyketeollisuudessa sekä leipomoteollisuudessa. Osa alan yrityksistä on suuria, osa taas pieniä, vain muutamia ihmisiä työllistäviä.

Elintarvikealan työntekijöitä työskentelee myös esimerkiksi pakkaajina, linjatyöntekijöinä, trukinkuljettajina, maistajina, valvomonhoitajina, varastotyöntekijöinä ja tuotekehittelijöinä.

Elintarviketyöntekijän on tunnettava tuotantoprosessi sekä tuotannossa käytettävät koneet ja laitteet. Jos elintarviketuotanto on automatisoitu, tällöin on hallittava tuotantoprosessien valvonta ja säätö. Lisäksi työssä on tunnettava elintarvikkeet ja niistä valmistettavien tuotteiden laatuvaatimukset.

Tuotantotehtävissä on tunnettava ja noudatettava hygienia- ja työturvallisuusohjeita sekä laatu- ja omavalvontajärjestelmiä. Työntekijän on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja oltava oma-aloitteinen. Häneltä vaaditaan myös joustavuutta, valmiuksia kehittää toimintaa ja kykyä ratkaista ongelmia.

Elintarvikealan perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Sen voi suorittaa myös näyttötutkintona tai oppisopimusteitse. Myös alan yritykset kouluttavat työntekijäitään eri tehtäviin. Työ on usein kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Työhön opastaminen

Elintarviketyöntekijä tarvitsee työssään hygieniaosaamista eli käytännössä kaikilla pakkaamattomien ja helposti pilaantuvien ruoka-aineiden käsittelijöillä on oltava hygieniapassi. 

Suuriyrityksissä korostuu automaatio ja prosessiosaaminen, ja työntekijän on tärkeä ymmärtää myös yrityksen kokonaistoiminta. Kädentaidot ovat tärkeitä pienemmissä yrityksissä.

Kaikissa alan yrityksissä käytetään erilaisia koneita ja laitteita, ja uusi työntekijä on opastettava kunnolla niiden käyttöön. Työntekijän on myös tiedettävä, miten toimia häiriötilanteissa, sillä koneiden säätöihin tarvittavat muutokset on kyettävä tekemään nopeasti ja oikealla tavalla.

Myös työturvallisuusasiat ja ohjeiden noudattaminen ovat työnopastuksessa tärkeitä, sillä elintarvikealalla sattuu vakavia työtapaturmia koneita käytettäessä. Yksi keskeinen haitta on alalla melu, ja uusi työntekijä on opastettava käyttämään kuulosuojaimia. Myös muiden suojavarusteiden ja -vaatteiden käyttöön on opastettava.

Työ on joko seisoma- tai istumatyötä, ja sen vuoksi tuki- ja liikuntaelinten sairaudet aiheuttavat paljon poissaoloja. Eri teollisuuden aloilla on omat haittansa, esimerkiksi myllyissä ja leipomoissa jauhopöly. Elintarviketyöntekijät joutuvat työskentelemään myös kuumassa ja kylmässä, ja häistä aiheutuvien terveyshaittojen ennalta ehkäisy ja suojautuminen on otettava esille työnopastuksessa.

Elintarviketyöntekijät joutuvat myös puhdistamaan koneita ja laitteita, jolloin he joutuvat tekemisiin myös kemikaalien kanssa. Työntekijöiden on tiedettävä, mistä kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät.

Esimerkkilomake

Elintarviketeollisuudessakin on omat opastettavat asiat ja työturvallisuuteen liittyvät vaarat ja riskit. Opastuksen lomakepohja sopii useimmille eri teollisuuden aloille.

Scroll to Top