Etusivu » Hitsaajan perehdyttäminen

Hitsaajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Hitsaajan työnopastus

Työpaikkana erilaiset kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset: tehtaat, konepajat, verstaat, telakat ja korjaamot.

Muita ammattinimikkeitä: metallimies, kaasuhitsaaja, laivahitsaaja, luokkahitsaaja, puikkohitsaaja, pätevöitetty hitsaaja

Hitsaaja on yhteenliittäjä, jonka työn yleisimpiä materiaaleja ovat erilaiset metallilevyt, palkit ja putket. Hitsaaja yhdistää erilaisia metallirakenteita toisiinsa eri hitsausmenetelmiä käyttäen. Tässä työssä häneltä vaaditaan kädentaitoja, laatutietoisuutta, yhteistyökykyä ja erityistä huolellisuutta. Hitsauksessa metalliosat liitetään toisiinsa lämmön avulla.

Hitsaustyö tehdään joko käsin tai siinä käytetään hitsausrobottia. Robottia käytettäessä työ on sen ohjelmointia ja valvontaa.

Hitsaaja on metallialan kovan luokan ammattilainen. Hän voi valmistaa, korjata tai asentaa hyvin monenlaisia metallituotteita. Hänen tyypillisiä työpaikkojaan ovat tehtaat, konepajat, telakat, erilaiset korjaamot ja verstaat. 

Maallikolle hitsausmenetelmien termistö on yhtä hebreaa: kaarihitsaus, kaasuhitsaus, sädehitsaus, termiittihitsaus, vastushitsaus, ahjohitsaus, kitkahitsaus ja räjähdyshitsaus, ultraäänihitsaus ja hybridihitsaus.

Työhön opastaminen

Jo termistö kertoo sen, että työ vaatii korkeaa ammattitaitoa ja tietämystä. Hitsaajan on tiedettävä mihin kohteisiin ja miten näitä eri menetelmiä käytetään. Hänen on pystyttävä tekemään kaikki työvaiheet itsenäisesti ja laatuvaatimukset alalla ovat kovat, joten hitsaajan on kyettävä myös vastaamaan tekemänsä työn laadusta. Virheet voivat olla kohtalokkaita.

Nämä vaatimukset asettavat isot haasteet myös työhön opastamiselle ja opastajalle. Työssä onnistuminen ja menestyminen edellyttää kohteen, työpaikan olosuhteiden ja menettelytapojen tietämystä ja niiden merkityksen ymmärtämistä lopputuloksen kannalta.

Moninaisista menetelmistä ja hitsauskohteista johtuen hitsaajien ammattikuntaan on muodostunut myös erikoistuneiden ammattilaisten joukko. Joku on erikoistunut tietyn hitsausmenetelmän käyttöön tai esimerkiksi putkistojen tai painekattiloiden hitsaamiseen tai erilaisten repeäminen ja halkeamien korjaushitsaamiseen.

Näiden erikoistaitojen hankkiminen edellyttää jatkokoulutusta, mutta niiden siirtäminen lattiatasolle edellyttää myös saumatonta työhön opastamista.

Osa hitsaajista tekee tarkkaa silmää ja kättä vaativia käsihitsauksia, osa on keskittynyt robottihitsauksiin. Yksi esimerkki automatisoidusta hitsauksesta on CNC-hitsausmenetelmä, jota käytetään autoteollisuudessa.

Hitsaajan työympäristöt voivat olla hyvin erilaisia riippuen toimialasta, yrityksen koosta ja automaation tasosta. Työkavereita hitsaajalla voi olla satoja tai yksi, joskus ei sitäkään. Työyhteisöjen koot vaihtelevat suuresti. Työpaikasta toiseen siirtyvän työntekijän ammattitaito voi olla huippuluokkaa, mutta silti työhön opastaminen on tärkeää. Työn tekeminen on kokonaisuus, johon kuuluu muutakin kuin hitsausta.

Etenkin suurissa yrityksissä hitsaajat tekevät kolmivuorotyötä, pienemmissä kahta vuoroa tai pelkästään päivätyötä. Tarkkaa ja vaativaa työtä tekevältä hitsaajalta vaaditaan myös hyvää ”turnauskestävyyttä”. Joskus aikataulut ovat kiireisiä, mutta silloinkaan työn laatu ei saa heiketä. Joskus hitsaajan on myös sopeuduttava hyvinkin vieraisiin oloihin joutuessaan matkustamaan asennustöihin jopa toiseen maanosaan.

Hitsaajalle onkin eduksi omata paitsi hyvä fyysinen kunto myös kielitaitoa, koska hän joutuu yhä useammin tekemisiin vieraskielisten ihmisten ja työohjeiden ja -ohjeistuksen kanssa.  

Alan työpaikkojen tulevaisuus nähdään kohtalaisen valoisana ja pelkästään eläkkeelle jäävien tilalle palkataan vastaisuudessa runsaasti uusia työntekijöitä. Tämäkin korostaa työhön opastamisen merkitystä. Uuden sukupolven integroiminen työyhteisöön on tärkeää eikä ns. hiljaisen tiedon hyödyntämistä kannata unohtaa.

Esimerkkilomake

Hitsaajan työnopastukseen on valittu tässä tapauksessa premium-lomake, johon voi liittää kirjoitettujen ohjeiden lisäksi valokuvia, videon ja PDF-liitetiedostoja.

Scroll to Top