Etusivu » Kahvilan työntekijän perehdyttäminen

Kahvilan työntekijän perehdyttäminen

Jaa sivu:

Kahvilatarjoilijan/-myyjän työnopastus

Kahvilatarjoilijan työpaikkana voi olla kahvila, kahvilaravintola tai henkilöstöravintola.

Muita ammattinimikkeitä: ravitsemistyöntekijä. tarjoilija, kassa-tarjoilija.

Tarjoilijan työhön kuuluu työpaikasta riippuen monia eri tehtäviä, mutta pääasiallisesti se on asiakaspalvelutyötä. Hän myy ja tarjoilee tuotteita. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu yleensä muun muassa siistimistä ja tiskaamista. Tarjoiija on varsin tärkeä työntekijä siinä ketjussa, joka huolehtii asiakas-, myynti- ja muiden työtilojen siisteydestä.

Kuten kaikessa asiakaspalvelutyössä, tarjoilijaltakin edellytetään ennen muuta palveluhenkisyyttä ja tuotetuntemusta. Hänen on oltava joustava, asiakkaita ymmärtävä, vaikeistakin tilanteista selviytyvä ja myös kielitaitoinen.

Kahviloita on monenlaisia, on itsepalvelukahviloita, joissa työntekijä toimii lähinnä kassana ja vastaa siisteydestä ja toisaalta kahviloita joissa asiakas tekee tilauksen pöydässä ja ostetut tuotteet myös tarjoillaan pöytään. Tämä vaatii tarjoilijalta erityisen hyvää käytöstä, järjestelmällisyyttä ja myös muistia.

Työpaikkana voi kahvilan lisäksi olla myös kahvila-ravintola tai henkilöstöravintola.

Tarjoilijan työ on varsin usein vuorotyötä, koska monet kahvilat ovat avoinna aamusta iltaan. Tästä johtuen työssä on myös eritavoin kuormittavia jaksoja. On ruuhkatunteja ja rauhallisempia aikoja. Osa kahviloista voi olla joko koko viikonlopun tai esimerkiksi sunnuntain suljettuna, mutta alan työntekijän on sopeuduttava myös viikonlopputöihin.

Mahdollisen kiireen hallitsemisen lisäksi tarjoilijalla on oltava riittävän hyvä fyysinen kunto, koska työ on pääasiassa seisomatyötä ja rasittaa erityisesti jalkoja ja selkää. Kahviloissa ja ravintoloissa käytetään ruoka-aineita ja kemiallisia puhdistusaineita, joten näille allergisen ei kannata hakeutua alalle.

Alan peruskoulutuksen voi hankkia vaikkapa oppisopimuskoulutuksena ja näyttötutkinnon kautta tai toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa missä on tarjolla hotelli-, ravintola ja catering-alan perustutkinto. Alalla on monia mahdollisuuksia edetä vaativimpiin tehtäviin ammattitaidon karttuessa.

Kahvilatarjoilijan ammattinimikkeellä on suositus vähimmäispalkaksi. Tämän lisäksi työntekijä on oikeutettu muun muassa ilta-, yö- ja sunnuntaityölisään sekä palvelusvuosilisiin.

Ala on suhdanneherkkä ja rekrytoinnit seuraavat yleistä talouden kehitystä.

Työhön opastaminen

Kahvilatarjoilijan opastaminen työhön on pikkutarkka tehtävä, olipa työntekijä sitten kokenut tai vasta alalle tullut. Jokaisen kahvilan tuotevalikoima poikkeaa toisesta ja asiakaspalvelulla on omat sääntönsä. Suurissa kahvilaketjuissa tilanne on erilainen kuin yksittäisissä kahviloissa. Mutta ketjun sisälläkin siirtyminen samaan tehtävään yksiköstä toiseen vaatii uuden perehdyttämisen.

Kahvilatarjoilijan on tiedettävä ja ymmärrettävä työasun merkitys ja sen edellyttämä käyttäytymistavat sekä työssä noudatettavat rutiinit.

Tiedollisen tason merkitys kahvilatyössä on jatkuvasti korostunut. Kahvien ja muiden tarjoiltavien juomien valikoimat ovat laajentuneet ja asiakkaat ovat yhä sisältö- ja laatutietoisempia. Kahvi ei ole enää pelkkä kahvi, vaan erilaisia kahveja voi olla tarjolla jopa kymmenkunta. Työntekijä on perehdytettävä niiden valmistukseen, sisällön esittelemiseen ja suosittelemiseen asiakkaalle. Sama kehitys on tapahtunut teen suhteen. Erilaisten teesekoitusten ja -lajikkeiden vaateet ovat kuluttajille yhä tutumpia. Tarjoilijan on osattava vastata kysyntään.

Suosituissa kahviloissa on usein kiire. Työskentelytilat voivat olla hyvin rajalliset ja henkilökunnan kesken voi syntyä törmäyksiä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Perehdytykseen on liitettävä ”selviytymisosio” myös näiden näkymättömiksi tekemisestä. Asiakaspalveluun ne eivät saa vaikuttaa.

Perehdytys onnistuu sitä paremmin mitä rehellisemmin se tehdään. Hyvään perehdytykseen kuuluu niin ammattitaidollisten vaatimusten kuin myös ammatin valo- ja varjopuolien esille tuominen. Kahvilatarjoilija joutuu kohtaamaan hyvin erilaisia ja eri tavoin käyttäytyviä asiakkaita.

Esimerkkilomake

Scroll to Top