Etusivu » Kiinteistönhoitajan ja huoltomiehen perehdyttäminen

Kiinteistönhoitajan ja huoltomiehen perehdyttäminen

Jaa sivu:

Kiinteistöhuollon ja -palveluiden työntekijän opastaminen

Rakennukset ovat erittäin suuri osa suomalaista kansallisvarallisuutta. Jopa 70 prosenttia kansakunnan varallisuudesta arvioidaan koostuvan kiinteistöistä. Kiinteistöistä huolehtiminen ja niiden kunnon ylläpitäminen vaatii toimintaa päivittäin.

Kiinteistönhoitaja, huoltomies, laitosmies ja joissakin harvoissa tapauksissa talonmieskin ovat ammattinimikkeitä, joiden haltijat vastaavat kiinteistöjen kunnosta. Heidän apuaan tarvitaan hyvin pienistä ongelmista hyvin suuriin. Jos asunnon lukko rikkoutuu ja asukas ei pääse kotiinsa, tai jos lämmönjakelujärjestelmä pettää ja kiinteistö alkaa kylmetä talvella, kutsutaan kiinteistönhoitaja aina paikalle.

Kiinteistöistä on huolehdittava eikä niiden hoitoa ja huoltoa voida laiminlyödä ilman kohtalokkaita seurauksia. Kiinteistökulut ovat jokaisen suomalaisen maksettavina ja niin ollen huolehtiminen lämmön, veden ja sähkön saannista on elintärkeää. Yhä tärkeämmäksi tulee koko ajan myös kiinteistöjen ylläpitokustannusten kurissa pitäminen. Tässä työssä kiinteistönhoitajan rooli on keskeinen.

Kiinteistönhoitajan tehtävän tavoite on huolehtia kiinteistön hoidosta ja huollosta niin, että rakennus ja sen laitejärjestelmät toimivat, piha-alueet pysyvät siisteinä ja että kaikki toimet tehdään mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

Kiinteistönhoitaja on tärkeä henkilö. Hänen työnsä vaikuttaa suuresti hyvään viihtymiseen niin asunnoissa kuin työpaikoillakin. Kun kiinteistö toimii moitteettomasti, se on terveellinen ja siellä voidaan työskennellä turvallisesti, niin myös sen arvo säilyy ja käyttökustannukset pysyvät kurissa.

Kiinteistönhoitajan avaintehtäviä ovat yleishoidon ja valvonnan lisäksi esimerkiksi lämpö- vesi- ja sähköhuolto, siivous, erityislaitteiden huolto, jätehuolto ja moninaiset korjaustyöt. Yksittäiset tehtävät vaihtelevat liputtamisesta virallisina liputuspäivinä aina teknisten tilojen puhdistukseen ja pieniin LVIS-korjauksiin.

Kiinteistönhoitaja on hyvässä mielessä eräänlainen joka paikan höylä, yleismies Jantunen, joka tekee työnsä hyvin itsenäisesti.

Työhön opastaminen

Kiinteistönhoitajan työnopastus sujuu parhaiten, kun se on suunniteltu etukäteen ja käytettävissä on tarkoitusta varten oleva lomake missä opastuksen eri vaiheet käydään läpi ja mihin ne voidaan dokumentoida.

Kiinteistönhoitaja on hyvin usein myös kontakteissa kiinteistössä asuvien tai työskentelevien ihmisten kanssa, joten opastuksen yksi osa-alue ovat asiakaspalvelutehtävien hoitaminen. Kiinteistönhoitajan on hyvä omata ihmissuhdetaitoja ja kykyä ratkaista ongelmatilanteita ja tehdä nopeitakin itsenäisiä ratkaisuja.

Kiinteistönhoitajan on osattava varautua myös hyvinkin yllättäviin tehtäviin esimerkiksi onnettomuus- tai kuolintapausten yhteydessä tai vaikkapa tartuntatautiepidemioissa, joiden yhteydessä hän joutuu toimimaan yhteyshenkilönä kiinteistön käyttäjien tai asukkaiden ja esimerkiksi viranomaisten välillä.

Kiinteistönhoitaja ja huoltomies työskentelee monien laitteiden ja koneiden kanssa. Näiden toiminnan tunteminen, niiden tarvitsemat huolto- ja kunnostustyöt ja niissä käytettävät materiaalit on työnopastuksessa käytävä perusteellisesti läpi. Saman tyyppisten, mutta eri merkkisten koneiden ja laitteiden käyttö vaatii usein erilaiset käyttörutiinit. Koneiden ”luonteilla” voi olla työpaikkakohtaisia ”käyttäytymiseroja”.

Kiinteistönhoitajan on opastuksessa saatava perusteelliset tiedot kiinteistössä käytettävistä kemikaaleista ja jos niitä säilytetään kiinteistössä, on niiden sijaintipaikka ja käyttöturvallisuustietojen sijainti oltava kiinteistönhoitajan tiedossa. Samoin on meneteltävä palavien nesteiden kanssa tai muiden terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisten materiaalien suhteen. Jos kiinteistönhoitaja joutuu osallistumaan tulityöhön joko tekijänä tai valvojana, hänen on tunnettava sen erityisvaatimukset ja lupamenettelyt.

Kiinteistönhoitaja työskentelee kaikkina vuodenaikoina niin sisä- kuin ulkotiloissakin ja tämä tuo omat työturvallisuusriskinsä. Lumenpudotus, jäätiköiden hiekoittaminen, valumavesien poistaminen pihoilta ja sisätiloista vaatii erityistoimia, joiden tekemiseen opastajan on opetettava perehdytettävä.

Turvallisten työtapojen käytön opastaminen on yksityiskohtiin menevää työnopastusta ja sellaisena erittäin tärkeää. Oikein menettelyllä voidaan välttyä jopa ihmishenkien menetyksiltä, kun väärin tehdyn ratkaisun tuloksena voi olla katastrofi.

Esimerkkilomake

Kiinteistöhuollon työntekijän opastuksen käytännön sisältö voi olla hyvinkin erilainen eri yhtiöissä, mutta hyvä lomakepohja auttaa varmasti kaikkia työnantajia tekemään määrämuotoisen materiaalin kaikille työntekijöille.

Scroll to Top