Etusivu » Koneistajan perehdyttäminen

Koneistajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Koneistajan / CNC-koneistajan työnopastus

Koneistajan, NC -koneistajan, CNC-koneistajan kuten myös aarporaajan, metallimiehen, sorvaajan ja konejyrsijän työpaikka on useimmiten konepaja tai verstas missä valmistetaan erilaisia metallituotteita ja -rakenteita. Konepajojen ja verstaiden metallimiehet ovat arvostusta nauttivia ammattilaisia, joiden työn tulokset mahdollistavat tuottavan elinkeinoelämän ja teollisuuden pyörien pyörimisen yhteiskunnassa.

Koneistajat tekevät hyvin eri tarkoituksiin käytettävien koneiden osia ja erilaisia työntömenetelmiä käyttäen. tehtävä voi olla jonkin yksittäisen osan tai esineen tekeminen tai sarjatuotantoa. Yksittäiset kappaleet valmistetaan yleensä käsikäyttöisillä koneilla, kun taas suuret sarjat tehdään NC- tai CNC-työstökoneilla ja työstökeskuksilla. Tällöin työ sisältää myös työstökoneiden ohjelmointia ja käyttöä.

Koneistajan työtä omimmillaan ovat koneiden osien ja erilaisten metallikappaleiden valmistamista. Käytettäviä työmenetelmiä ovat sorvaus, avarrus, höyläys, jyrsintä, kipinätyöstö ja NC-koneistus. Työ vaatii korkeata ammattitaitoa, ja sen edellytys on työstökoneiden ja käytettävien materiaalien hyvä tuntemus. Koneistajan on oltava tarkka ja huolellinen sekä kyettävä toimimaan yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa.

Työhön opastaminen

Työhönopastajan johtolanka tehtävässään on oltava totuus siitä mistä yrityksen tuotteiden laatu ja luotettavuus syntyvät. Johtamisen ja teknisten ratkaisujen toimivuuden lisäksi pelissä on myös inhimillisiä tekijöitä. Toiminnan laadukkaan lopputuloksen takaavat parhaiten motivoituneet, ammattitaitoiset ja työhönsä harjaantuneet henkilöt, niin yrityksen johdossa kuin sen tuotteiden valmistuksessakin. 

Koneistajan työhönopastajan on oltava ammattitaitoinen, viitseliäs, opetukseen motivoitunut ja hänen on jaksettava innostaa opastettava työntekijä jokaisen opastuskynnyksen yli.  Tärkeää on, että työntekijä saa selkeän käsityksen työtehtävästään ja siitä mitä häneltä odotetaan ja mitä häneltä edellytetään.

Kun työskennellään koneilla ja laitteilla on niiden käyttö esiteltävä opastettavalle perinjuurin vaikka hän olisikin aiemmassa työpaikassa tai koulutuksessa niitä käyttänyt. Myös uuden työympäristön säännöt ja välineet sekä toiminnassa käytettävät tilat on tehtävä tutuiksi.

Työturvallisuuden kannalta on tärkeää tehdä selväksi, ketkä työyhteisössä on nimetty työturvallisuuden vastuuhenkilöiksi ja millainen turvallisuusorganisaatio työpaikalla on. Mistä löytyvät turvallisuusmateriaalit, kuka niistä vastaa ja mitkä ovat työntekijän itsensä työturvallisuuteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet.

Työhön opastamisessa työntekijälle on luotava myönteinen asenne turva- ja suojavälineiden ja -varusteiden käyttöön ja korostettava myös työpaikan siisteyden merkitystä työturvallisuudelle. Hyvään opastukseen kuuluu myös ergonomian huomioiminen ja on hyvä käydä läpi työtehtävissä käytettävät parhaat työskentelyasennot. Tällä on merkitystä sairauspäivien määrään vastaisuudessa.

Konepajoissa ja verstaissa joudutaan käyttämään myös suojausta ja erityistä varovaisuutta vaativia kemiallisia aineita ja tulenarkoja materiaaleja. Työnopastuksessa on selvittävä missä sijaitsevat työpaikan kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuuteen liittyvät tiedot.

Esimerkkilomake

Koneistajan opastuksessa on listattuna ammattiin liittyviä erikoispiirteitä.

Scroll to Top