Etusivu » Lähihoitajan ja perushoitajan perehdyttäminen

Lähihoitajan ja perushoitajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Lähihoitajan työnopastus

Lähi- tai perushoitajat ovat hoitoalan moniosaajia. Heidän työnsä on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä sekä sairaan ihmisen hoitamista, tukemista ja kuntoutusta. Työhön kuuluu myös kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä tukemista sekä omaisten ohjaamista.

Lähihoitajat ovat suuntautuneet eri osa-aloille terveydenhuollossa, esimerkiksi sairaanhoitoon ja huolenpitoon tai lasten (lastenhoitaja), nuorten ja vanhusten hoitoon. 

Työpaikkoja ovat sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastot, vanhainkodit, kotisairaanhoito, yksityiset lääkäriasemat sekä erilaiset sosiaali- ja terveysalan hoitolaitokset, esimerkiksi vanhusten palvelutalot ja päihdehoitolaitokset. Lähihoitajia työskentelee myös päivystyksissä.

Työnkuva on hyvin monipuolinen, ja se riippuu siitä, millaisessa organisaatiossa lähihoitaja työskentelee. Esimerkiksi sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautuneen hoitajan tehtäviä ovat muun muassa hoitotoimiin osallistuminen ja potilaan avustaminen ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja liikkumisessa.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevä lähihoitaja huolehtii paitsi lasten hoidosta myös kasvatuksesta ja opetuksesta.

Lähihoitajan työ on hyvin ihmisläheistä ja vaatii pitkäjänteisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä ryhmässä.

Työnimikkeensä mukaisesti lähihoitaja on hoitotiimissä lähinnä potilasta. Hän valmistelee potilaan esimerkiksi leikkaukseen ja toimii potilasta rauhoittavana tukena. Lähihoitaja on mukana myös hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Työnkuvaan kuuluvat myös lääkärin avustaminen, esimerkiksi haavan puhdistaminen ennen ompelua. Lähihoitaja ottaa myös näytteitä ja sydänfilmejä, mittaa kuumeen ja verenpaineen sekä tarkkailee potilaan tilaa.

Työvälineinään lähihoitaja käyttää erilaisia hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia. Myös kirjalliset taidot ovat työssä tarpeen, sillä lähihoitaja kirjaa asiakas- ja potilastietoja.

Lähi- ja perushoitajalla on oltava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, jonka nimike on lähihoitaja. Perustutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona. Lähihoitajan tutkinnon suorittaneet ovat päteviä myös lastenhoitajina varhaiskasvatuksessa. Toinen tie lastenhoitajaksi on lapsi- ja perhetyön perustutkinto.

Lähi- ja perushoitajan työ on usein myös fyysisesti rakasta ja kolmivuorotyötä.

Työhön opastaminen

Hoitoalalla henkilökunta vaihtuu usein ja usein myös työntekijöitä on liian vähän. Työ on nopeatempoista ja tilanteet voivat muuttua hetkessä esimerkiksi potilaan kunnon heiketessä. Stressi, riittämättömyyden tunne ja lopulta työuupumus ovat lähihoitajille arkea.

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla työnohjauksella voidaan vähentää stressiä ja ehkäistä uupumusta. Työnohjaus ja perehdyttäminen vähentävät myös työturvallisuusriskejä ja poissaoloja ja kohentavat työpaikan ilmapiiriä. 

Tutkimusten mukaan hyvän työnopastuksen saaneet hoitajat myös sitoutuvat työhönsä paremmin kuin sellaiset, jotka joutuvat opettelemaan kaiken kantapään kautta.

Lähihoitajan työ on vastuullista ja vaatii huolellisuutta, sillä pienikin tiedon puutteesta johtuva virhe voi olla kohtalokas. Lähihoitajan on myös osattava kuunnella ja keskustella potilaan kanssa. Hänen on osattava selittää potilaalle kunkin toimenpiteen tarkoitus ja miksi toimenpide tehdään juuri näin.

Hoitotyössä tarvitaan monenlaisia taitoja, esimerkiksi potilaan pukemista ja hiusten kampaamista. Lähihoitaja joutuu myös nostamaan ja kääntämään huonokuntoisia potilaita, ja työn fyysinen rasittavuus on otettava puheeksi työnopastuksessa.

Esimerkkilomake

Lähihoitajan työnopastuksen asialista on hyvin käytännönläheinen. Asiakas voi lisätä myös rajattomasti omia lisäkohtia vihreällä PLUS-napilla.

Scroll to Top