Etusivu » Levyseppähitsaajan perehdyttäminen

Levyseppähitsaajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Konepajan ja verstaan työntekijän työnopastaminen

Levyseppähitsaajan tyypillinen työpaikka on konepaja, verstas tai telakka, missä hän valmistaa metallilevyistä esimerkiksi putkia ja säiliöitä, mutta yhtä hyvin työtehtävä voi olla saunan kiuas tai osa vaikkapa jääkaappiin. Työt  tehdään työpiirustusten mukaisesti käyttäen erilaisia levyntyöstö ja liitosmenetelmiä.

Levyseppähitsaajan on tunnettava työssä käytettävien materiaalien ominaisuudet, hänen on osattava lukea työpiirustuksia, oltava laatutietoinen ja yhteistyökyinen. Hitsaustulosten ja metallilevyjen työstämisen lopputulos on oltava korkealaatuinen. Hyvät levyseppähitsaajat ovat korkeasti arvostettuja ammattilaisia.  He voivat työssään käyttää myös numeerisesti ohjattavia NC-työstökoneita.

Levyseppähitsaaja liittää yhteen erilaisia metalliosia monin eritavoin. Näitä ovat hitsaamisen lisäksi esimerkiksi niittaus, juottaminen tai ruuvaus. Myös hitsausmenetelmiä on useita, kuten kaarihitsaus, kaasuhitsaus, sädehitsaus ja termiittihitsaus. Myös ultraääni- ja hybridihitsausmenetelmiä käytetään.

Hitsaaja tekee usein käsihitsauksia, mutta hitsaus voidaan tehdä myös automatisoidusti. Silloin käytetään CNC-hitsausta, joka tapahtuu hitsausrobotin avulla. Tällöin työntekijän tehtävä on ohjelmoida robotti tarvittavaa työkohdetta varten ja valvoa sitten robotin työtä. Esimerkiksi autoteollisuudessa ohjelmointi on varsin yleistä.

Levyseppähitsaaja tekee yleensä työnsä itsenäisesti ja valitsee kuhunkin työvaiheeseen ja työhön sopivat materiaalit ja hitsausmenetelmän.

Työhön opastaminen

Levyseppähitsaajan työ edellyttää huolellisuutta ja vastuullisuutta. Samaa on edellytettävä työnopastajalta. On selvää, että opastajan on hallittava raaka-aineiden ja tarvikkeiden käyttö.  Opastajan on voitava todentaa, että työntekijä pystyy itsenäiseen työntekoon, hän hallitsee erilaiset työkohteet ja menetelmät, joita niiden tekemisessä tarvitaan. Opastettavan on ymmärrettävä, että hän on tärkeä lenkki pitkässä ketjussa, josta muodostuu valmisteen laatu ja luottamus sitä valmistavaan yritykseen.

Työpaikasta toiseen siirtyvä työntekijä voi olla huippuammattilainen, mutta silti hänen työnopastustaan ei voida lyödä laimin, sillä olosuhteet, tuotteet ja rutiinit ovat voineet olla aiemmassa työkohteessa täysin erilaiset. Peruskauraa opastuksessa ovat esineiden ja tavaroiden nostamiseen liittyvät tavat ja laitteet. Pienetkin lipsahdukset voivat olla kohtalokkaita.

Levyseppähitsaaja, metallimies, hitsaaja, pätevöitetty hitsaaja, kaasuhitsaaja, laivahitsaaja tai puikkohitsaaja työskentelevät kaikki olosuhteissa, joissa voi syntyä terveydelle vaarallisia kaasuja ja pölyjä. Työntekijän on saatava tietää altistuuko hän syöpää aiheuttaville ja perimään vaikuttaville hitsauskaasuille ja kuinka niiltä suojaudutaan mahdollisimman tehokkaasti juuri tässä uudessa tehtävässä.

Työhyvinvoinnin ja terveyden kannalta ja sitä myötä sairauspäivien vähentämisen nimissä työnopastuksessa on osoitettava turvalliset työtavat, oikeat menetelmät ja ergonomisesti hyvät työasennot, jotta työntekijä välttyy turhilta rasitusvammoilta. Työssähän joudutaan usein työskentelemään kumartuneena tai polvillaan.

Työnopastuksen yhteydessä on hyvä kerrata myös turvallisuuteen liittyvät tekijät vaikka ne olisikin jo käyty läpi työhön perehdyttämisen yhteydessä. Työnopastus on jatkuva prosessi, ei perehdytyksen tavoin kertaluonteinen. Palokaluston ja hätäpoistumisteiden sijainnin selvittäminen työkohteeseen nähden, kuinka tehdään hätäilmoitus ja kenelle ongelmista ilmoitetaan, nämä kaikki kuuluvat työnopastuksen piiriin.

Työhön opastamisessa käydään läpi myös työkoneiden ja -laitteiden mahdolliset riskitekijät sekä vaadittavat  huoltotehtävät. Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden sijainti on myös selvitettävä.

Esimerkkilomake

Levyseppähitsaaja voi työskennellä monenlaisilla työmailla, joten työhön opastamisenkin on oltava laaja-alainen ja/tai räätälöity.

Scroll to Top