Etusivu » LVI-asentajan ja putkimiehen perehdyttäminen

LVI-asentajan ja putkimiehen perehdyttäminen

Jaa sivu:

LVI-asentajan työnopastus

LVI-asentajan työ sisältää rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien asentamista, huoltoa ja korjausta. LVI-asentaja kuuluu talotekniikan ammattilaisiin ja vastaa osaltaan siitä, että rakennus on viihtyisä, terveellinen ja turvallinen. LVI-asentaja, myös putkimies -nimikkeellä tunnettu ammattilainen työskentelee yleensä alan urakointiliikkeessä tai kiinteistöhuoltoyrityksessä tai esimerkiksi kunnan palveluksessa.

Asentajan työ vaatii hyvän ammattitaidon, kätevät kädet, kykyä oma-aloitteellisuuteen ja ryhmätyöhön. Usein työssä tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja. Työpaikan koosta riippuen LVI-asentaja voi olla erikoistunut jonkin tietyn erikoistehtävän asennuksiin tai sitten tehdä kaikkia alaan liittyviä töitä, joka on varsin yleistä pienemmissä yrityksissä.

LVI-asentajan ohella alan ammattinimikkeitä ovat ilmastointiasentaja, putkiasentaja, putkimies, laitosmies, huoltomies, kaukolämpöasentaja, LV-asentaja ja IV-asentaja.

Asentajat asentavat esimerkiksi vesijohtoja, lämminvesivaraajia, pesualtaita, wc-istuimia, viemäriputkistoja, lämmityskattiloita, öljypolttimia ja ilmastointilaitteita. Työkohteita voivat olla myös kaukolämpöverkosto tai teollisuuden putkistot.  

Pienissä työkohteissa asentajan työ on itsenäistä, kun suuremmissa kohteissa työtä tehdään ryhmässä. Työtehtävät voivat vaihdella hyvinkin pienten vanhojen laitteiden uusiin vaihtamisesta kokonaisten järjestelmien asentamiseen. Pientöitä tehdään varsinkin korjausrakentamisen ja kiinteistöhuollon yhteydessä. Tietotekniikka alalla kehittyy jatkuvasti ja se on olennainen osa nykyasentajan työtä.

LVI-asentaja tekee työtään varsin vaihtelevissa olosuhteissa kuten kaikki talonrakennusteollisuudessa työskentelevät. Työolosuhteet voivat olla pölyiset, meluisat, kylmät tai kuumat.

Työhön opastaminen

LVI-asentajan työnopastus kannattaa suunnitella etukäteen ja antaa joko työnjohtajan tai opastukseen soveltuvalle vankan ammattitaidon omaavalle kollegalle. Opastusta helpottaa sen etukäteissuunnittelu ja tarkoitusta varten hankittu materiaali. Opastuksen kulku ja seuranta on hyvä dokumentoida valmiille lomakkeelle.

Työnopastuksessa erityistä huomiota vaativat tekijät ovat muun muassa melu, tärinä, hitsauksessa syntyvä UV-säteily, kylmyys, kuumuus, veto ja valaistus, joista voi aiheutua ongelmia työturvallisuudelle ja -terveydelle.

Koneiden ja laitteiden oikeaan ja turvalliseen käsittelyyn ohjaaminen on opastajan tehtävä. Putkitöissä käytettävät kulmahiomakoneet, iskuporakoneet ja kierteytyskoneet synnyttävät voimakasta melua. Tältä suojautuminen on tärkeää. Melutasot voivat olla niin korkeita, että jo muutaman minuutin altistuminen voi aiheuttaa kuulovamman. Näiden vammojen estämisen keinot pitää tehdä opastettavalle selviksi.

LVI-asentaja joutuu työskentelemään usein varsin rasittavissa työasennoissa. Erilaiset työt vaativat erilaisia asentoja, ja ergonomisesti hyväksi ja vähiten kuormittaviksi havaitut työasennot on opastuksessa siirrettävä työntekijän ”pakkiin”. Myös tarkoituksenmukaisimman työkoneen käyttö ja mahdollisesti totutun, mutta esimerkiksi liikaa melua aiheuttavan koneen korvaaminen paremmalla on oltava mahdollista. Myös asianmukaiseen vaatetukseen kulloisissakin olosuhteissa tulee opastuksessa huomioida.

Asentajan työ kuormittaa usein polvia ja käsiä. Näiden suojaaminen oikein varustein on tärkeää. Samoin raskaiden esineiden tai työkoneiden siirrossa vaarana olevasta vammojen synnystä on varoitettava ja asentoja korjattava tarpeen mukaan. Painavat taakat kuormittavat tuki- ja liikuntaelimistöä sekä hengitys ja verenkiertoelimistöä. Opastuksen avulla ongelmaa voidaan vähentää.

Myös sopivan työskentelykorkeuden merkitys rasitusvammojen ehkäisemiseksi on tärkeää. Kuormittavista työasennoista aiheutuvia haittoja ja vaivoja voidaan ehkäistä ja vähentää myös erilaisin vastaliikkein ja venytyksin, joiden täytyy olla tututtuja asentajalle.

Putkiasennuksia tehtäessä etenkin vanhojen järjestelmien purkutyössä syntyy paljon haitallista pölyä muun muassa putkien eristysmateriaaleista. Myös asbestipölyn vaara on ilmeinen ennen vuotta 1975 rakennetuissa kohteissa. Opastajan tehtävä on huolehtia siitä, että näihin vaaroihin osataan varautua ja suojautua niitä vastaan.

Esimerkkilomake

LVI-asentaja työskentelee hyvin monenlaisten organisaatioiden palveluksessa ja monilla eri tehtävänimikkeillä. Opastuksen asialista on kuitenkin useimmille hyvin samanlainen ja asiakas voi lisätä rajattomasti omia lisäkohtia sähköiseen lomakkeeseen.

Scroll to Top