Etusivu » Maataloustyöntekijän ja eläintenhoitajan perehdyttäminen

Maataloustyöntekijän ja eläintenhoitajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Maatilan työntekijän työnopastus

Siirtyminen perheviljelmistä laajamittaisempaan maataloustuotantoon on jo tuonut työmarkkinoille uusia maatalouteen ja eläintenhoitoon liittyviä ammatteja. Yleisimpiä näistä ovat maataloustyöntekijä ja eläintenhoitaja. Kummankin ammattilaisen on hallittava maatilan hyvinkin moninaiset ja erilaisia taitoja vaativat työt. Perheen voimin ylläpidetyn maataloustuotannon vähentyessä tapahtuu jatkuvasti siirtymistä suurempiin tilakokoihin, ja tämä tuo alalle yhä enemmän palkkatyövoimaa.

Kun puhutaan maataloudessa työskentelevistä, niin maataloustyöntekijän työnkuvana on maatilan töiden tekeminen maatalousyrittäjän tai tilan työnjohtajan ohjaamana. Eläintenhoitajan perustehtävä on puolestaan vastata tilan eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista.

Kummankin ammattilaisen on hallittava tilan koneiden käyttö, kunnossapito ja myös osittaiset huoltotehtävät. Koneet ovat varsin moninaisia, jos samalla tilalla harjoitetaan sekä viljelyä, metsätaloutta ja karjataloutta. Myös eläinpuolella hoidettavien valikoima voi olla runsas riippuen siitä millaisia tuotantoeläimiä tilalla kasvatetaan ja hyödynnetään.  Lehmät, hevoset, lampaat, siat, kanat ja kalkkunat ovat tutuimpia, mutta tilalla voi olla vaikkapa villisikoja tai strutseja.

Maatiloilla harjoitetaan nykyisin hyvin monipuolista tuotantoa. Tämä lisää maatalouden kiinnostavuutta työpaikkana. Erilaiset eläimet, eri viljalajikkeet, metsänhoito ja -korjuu tuovat kaikki erilaista kiinnostavuutta työn sisältöön. Monilla tiloilla harjoitetaan perinteisten tehtävien lisäksi esimerkiksi omaa marjanjalostusta, valmistetaan hilloja ja mehuja myyntiin tai tuotetaan hunajaa kaupallisiin tarkoituksiin. Maataloustyöntekijä ja eläintenhoitaja ovat näissä kaikissa mukana.

Työhön opastaminen

Koska maatilojen tuotantosuunnat ovat monipuolisia ja hyvinkin erilaisia toisiinsa verrattuna, on maataloustyöntekijän ja eläintenhoitajan työhön opastaminen varsin vaativa tehtävä. Perusteellinen työnopastus osana perehdyttämistä on investointi, jota ei kannata jättää tekemättä.

Työhön opastamisen hyödyt korjataan satona, kun tarkastellaan tuotannon tehoa ja laatua. Työnopastus merkitsee yleensä vähemmän työtapaturmia ja siten myös poissaoloja. Kuten kaikilla aloilla tehokas työnopastus tukee työssä jaksamista ja viihtymistä.

Tarvittavien tietojen ja taitojen lisäksi opastettavalle on annettava myös asennetta. Pelkkä asioiden tekninen osaaminen ei tuo parasta lopputulosta, opastettavan on myös asennoiduttava työhön myönteisesti ja sitouduttava siihen lujasti.

Omat haasteensa työhön opastuksessa tuovat työntekijät, joiden äidinkieli ei ole suomi. Jos yhteistä kieltä ei ole, kannattaa opastukseen hankkia ulkopuolista apua. Väärinkäsitykset saattavat tulla hyvin kalliiksi. Työntekijän kanssa on keskusteltava ja käytävä työvaiheita läpi niin kauan, että ne lopulta hoituvat turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä koskee kaikkia opastettavia lähtökohdista riippumatta. 

Kaiken edellytys luonnollisesti on, että työhön opastava henkilö tuntee tarvittavat työprosessit ja pystyy antamaan työntekijälle siitä selkeän kokonaiskuvan. On myös korostettava suojamääräysten, alaa säätelevien lakien merkitystä ja suojavälineiden käytön tärkeyttä.

Maataloudessa on myös paljon kausityöntekijöitä ja työvoiman vaihtuvuus voi olla suurta. Työntekijöitä siirtyy tilalta toiselle, ja tällöin on opastuksessa ehdottoman tärkeää korostaa, että jokaisen tilan menettelytavat ja käytännöt ovat erilaiset. Tämä koskee niin maatalouden töitä kuin eläintenhoitoakin.  Opastajan on huolehdittava myös siitä, etteivät muuta tilalla työskentelevät tai sen asioista päättävät henkilöt anna opastettavalle ristiriitaisia neuvoja tai ohjeita.

Työhön opastuksen tärkeimmät asiat on hyvä laittaa kirjalliseen muotoon. Tämä helpottaa niin työnantajaa kuin työntekijääkin ja tällöin virhemahdollisuudet vähenevät. Tärkeimmät opastuskohteet ovat konkreettisten työtehtävien lisäksi koneiden ja laitteiden käyttö, erilaisten materiaalien käsittelyvaatimukset ja turvallisuusmääräykset.

Esimerkkilomake

Maatiloilla tapahtuu paljon tapaturmia ja siksi opastuksen merkitys on vielä normaalia suurempi.

Scroll to Top