Etusivu » Myyjän perehdyttäminen

Myyjän perehdyttäminen

Jaa sivu:

Myyjän työnopastus

Myyjä on kaupallisen alan ammatti, ja myyjiä työskentelee kaupoissa ja liikkeissä, esimerkiksi tavaratalojen eri osastoilla, ruokakaupoissa, vaateliikkeissä, auto- ja autotarvikekaupoissa ja tukkuliikkeissä. Myös kassoilla ja verkkokaupoissa työskentelevistä voidaan käyttää myyjä-nimikettä.

Myyjän perustehtäviä ovat asiakaspalvelu, tavaroiden järjestely, hintatietojen tallentaminen tietojärjestelmiin, tilaukset sekä niiden vastaanotto, hinnoittelu ja työskentely kassoilla. Yleismyyjät työskentelevät myös varastotiloissa.

Selviytyäkseen työstään myyjältä edellytetään eri tuotteiden ja tuoteryhmien tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja kykyä yhteistyöhön. Myyjän on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja oltava joustava siirtymään tehtävästä toiseen. Kielitaidosta on kaupan alalla etua.

Myyjän lähinimikkeitä ovat esimerkiksi kassahenkilö, hinnoittelija, hyllyntäyttäjä, pakkaaja, päivittäistavaramyyjä, kauppa-apulainen ja merkonomi. Yleismyyjäksi tullaan usein ilman alan koulutusta, ja se on tavallinen sisääntuloammatti kaupan alalla.

Merkonomin tutkinto on liiketalouden perustutkinto, ja sen voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona. Näyttötutkintona voi suorittaa myös myynnin ammattitutkinnon ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon. Alan täydennyskoulutusta antaa Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten täydennyskoulutusorganisaatiot. Myös kauppa kouluttaa työntekijöitään omissa organisaatioissaan.

Palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Yleismyyjät katsotaan kuuluvan 1-myyjäryhmään. Peruspalkan lisäksi maksetaan myymälän aukiolojen mukaan ilta- tai pyhätyölisää. Työnantaja kustantaa työasun.

Työhön opastaminen

Myyjän työ voi esimerkiksi juhlapyhien kuten joulun alla hyvin kiireistä, mutta kiireessäkin hänen on kyettävä palvelemaan asiakkaita hyvin. Työ on usein vuorotyötä, ja arkivapaat ovat tavallisia.

Yleismyyjät työskentelevät myös varastoissa ja säilytystiloissa, jotka voivat olla kylmiä, vetoisia, pölyisiä tai ahtaita. Työnkuvaan kuuluu paljon tavarankäsittelyä, ja työssään myyjät joutuvat myös nostelemaan joskus raskaitakin tavaroita ja liikkumaan paljon, ja siksi työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat osa työnopastusta.

Uusi myyjä on opastettava paitsi oman talon tavoille ja työyhteisöön myös tuntemaan myytävät tuotteet sekä niitä ostava asiakaskunta. Kassajärjestelmät ovat eri toimipaikoissa erilaisia, samoin ohjelmistot ja tietojärjestelmät.

Pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita työssään käsittelevältä myyjältä vaaditaan myös hygieniaosaamista eli hygieniapassi.

Myyjän työ vaihtelee kaupan toimialoittain, mutta perusperiaate on sama: asiakkaalle on löydettävä hänen haluamansa tuote. Asiakaspalvelussa syntyy aina hankalia tilanteita, ja siksi on tärkeää opastaa uusi työntekijä myös niistä selviytymiseen talon toimintatapoja noudattaen.

Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita, joille yrityskulttuurin ja talon toimintatapoihin opastaminen on yhtä tärkeää kuin vakituisellekin henkilökunnalle. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla.

Esimerkkilomake

Myyjiä työskentelee erilaisten työnantajien palveluksessa monilla eri toimialoilla. Olemme koonneet työnopastuksen lomakepohjaan tärkeimpiä asioita, joita asiakas voi täydentää omilla lisäkohdillaan.

Scroll to Top