Etusivu » Myyntineuvottelijan ja -edustajan perehdyttäminen

Myyntineuvottelijan ja -edustajan perehdyttäminen

Jaa sivu:

Myynnin ammattilaisen työnopastus

Myyntineuvottelijat ja -edustajat tekevät ihmisläheistä työtä ja asiakaskohtaamiset joko kasvokkain tai puhelimitse ovat tärkeä osa työnkuvaa. Työ on hyvin itsenäistä, ja se vaatii paitsi sosiaalisuutta myös oma-aloitteisuutta ja ongelmien ratkaisukykyä.

Myyntineuvottelijoita työskentelee hyvin monien eri alojen yrityksissä, esimerkiksi kiinteistönvälitystoimistoissa, jotka myyvät ja vuokraavat asuntoja. Työpaikkoja on myös muun muassa sähköyhtiöissä, vakuutusyhtiöissä ja pankeissa.

Myyntiedustajia työskentelee esimerkiksi teollisuusyrityksissä ja maahantuontiliikkeissä, ja heidän tehtävänsä myydä alansa yrityksen tuotteita jälleenmyyjille ja suurasiakkaille. Työhön kuuluu kaupan tekoa ja myynnin edistämistä, ja iso osa työstä on neuvotteluja asiakkaiden kanssa.

Usein myös call centereissä työskenteleviä puhelinmyyjiä houkutellaan alalle myyntineuvottelijan ammattinimikkeellä.

Myyntineuvottelijan ja -edustajan ammatti edellyttää hyvää tuotetuntemusta, myyntihenkisyyttä ja neuvottelutaitoja.  Innostus, tavoitteellisuus ja aktiivisuus auttavat menestymään. Työssä saatetaan tarvita myös kielitaitoa ja eri kulttuurien tuntemusta.

Myyntimiehet ja -naiset välittävät työnantajilleen tietoa markkinoiden kilpailutilanteesta sekä asiakaspalautetta ja kehittämisideoita.

Tärkeitä työvälineitä ovat puhelin, tietokone, auto ja mukana kulkevat esitteet ja tuotemateriaalit. Työssä joutuu matkustamaan paljon ja yöpymään hotelleissa.

Myyntineuvottelijoilla ja -edustajilla on yleensä kaupallisen alan koulutus: ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulussa suoritettu tradenomin tutkinto tai toisen asteen merkonomin tutkinto, jonka voi suorittaa myös oppisopimuksella tai näyttönä. 

Työhön opastaminen

Myyntineuvottelijan ja -edustajan on tunnettava myytävät tuotteet, asiakas- ja kohderyhmät ja myös alan kilpailijat. Uusi työntekijä on opastettava huolellisesti talossa käytettäviin asiakaspalvelua koskeviin ohjeisiin sekä tietojärjestelmien ja -ohjelmien käyttöön.

Työntekijän on myös tunnettava käytössä olevat myyntimateriaalit, hinnastot ja mahdolliset alennukset, uutuustuotteet ja kampanjat, jotta myyntityö on sujuvaa. Myyntineuvottelijan työ on usein aktiivista puhelintyötä, ja merkittävässä osassa työntekoa on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla myyntitilaukset tehdään. Työntekijän on osattava käyttää järjestelmää sujuvasti.

Myyntineuvottelijat ja -edustajat työskentelevät usein etänä, jolloin on sovittava mahdollisista viikko- ja kuukausipalavereista, raportoinnista ja yhteydenpidosta asiakkaisiin. Myös edustaminen ja niistä aiheutuviin kuluihin on opastettava. Tarjousten tekeminen on osa työnkuvaa, ja jokaisessa yrityksessä on omat käytäntönsä.

Myyntineuvottelija ja -edustajat paitsi myyvät puhelimitse myös tapaavat asiakkaita, jolloin päivärahoista, matkakorvauksista tai mahdollisesta autoedusta on sovittava etukäteen.

Vastuu myyntituloksista voi aiheuttaa stressiä. Matkatyö asettaa omia vaatimuksiaan perhe- tai muille sosiaalisille suhteille.

Esimerkkilomake

Myynnin ammattilaisen hyvä perehdyttäminen ja työnopastus on varmin tae nopeaan sisäänajoon ja tuottavaan työhön. Myyntityöhön kuuluu yllättävän paljon eri asioita, jotka vaikuttavat osaltaan tuloksentekokykyyn.

Scroll to Top