Etusivu » Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijän perehdyttäminen

Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijän perehdyttäminen

Jaa sivu:

Avomaa- ja kasvihuonetyöntekijän työnopastus

Puutarha-, kasvihuone- ja vihertyöntekijöiden työympäristönä ovat kauppapuutarhat, viherrakentamiseen erikoistuneet rakennusliikkeet ja erilaisten yhteisöjen ylläpitämät viheralueet. Kunnat, valtio ja seurakunnat ovat myös yleisiä alan työnantajia.

Puutarha- ja kasvihuonealalle erikoistuneet työntekijät voivat työskennellä monessa muussakin ympäristössä. Alan työntekijöiden tehtäviä ovat muun muassa kasvien ja puiden istutukset, niiden leikkaaminen, kunnosta huolehtiminen ja sadonkorjuu.

Olosuhteet työpaikoilla myös vaihtelevat niin erikoisalan kuin vuodenaikojenkin mukaan. Työpaikka sisätiloissa voi olla kostea ja kuuma tai ulkona sateinen ja viileä, myös auringonpaahteinen. Vihertyöntekijöiltä vaaditaankin hyvää fyysistä kuntoa ja vaihtelevien olosuhteiden sietokykyä.

Monipuolinen ammattitaito on alalla suureksi hyödyksi, sillä kaikkia töitä ei voida tehdä ympärivuotisesti ja monen erilaisen työn osaamisesta on apua. On hyvä hallita paitsi puutarhan työt myös piha- ja muun ympäristörakentamisen vaatimat työt ja eduksi on varmasti myös koneiden ja laitteiden huoltotehtävien hallinta.

Työhön opastaminen

Koska puutarha-, avomaa-, kasvihuone- ja hedelmätarhatöitä tehdään hyvin erilaisissa olosuhteissa ja erilaisin konein ja laittein sekä käsin, on työntekijän työhön opastaminen vaativa tehtävä. Se kannattaa suunnitella etukäteen ja opastajana pätevin on joko työnjohdosta vastaava tai alan, yrityksen ja työn tavoitteet juurta jaksain tunteva kokenut työntekijä.

Puutarha- ja kasvihuonealan työntekijät ovat tekemisissä elävän materiaalin kanssa. Sen oikea hoitaminen oikeilla työmenetelmillä ja käsittelyllä on työssä menestymisen ja käsiteltävien tuotteiden elinehto. Työhön opastajan on hyvä varmistaa, että työntekijä todella tuntee kasvit, joiden kanssa joutuu tekemisiin ja on oikeasti kiinnostunut niistä.

Erityisen tärkeää tämä on kausityöntekijöitä ja ulkomaista työvoimaa käyttävissä yrityksissä. Erityisen vaativaksi työnopastamisen tekee se, että merkittävä osa palkattavasta työvoimasta tulee alalle ilman ammattitutkintoa. Ammattitaito hankitaan työpaikalla.

Työnopastuksen on sisällettävä varsinaisen työtehtävän lisäksi tieto siitä keneltä työntekijä voi kysyä neuvoja ja lisätietoja tehtäväänsä liittyen. Tärkeää on perehdyttää työntekijä työpaikan rutiineihin ja pelisääntöihin sekä yrityksen toimintaperiaatteisiin, tavoitteisiin ja asiakaskuntaan.

Puutarhoilla ja kasvihuoneilla käytetään myös kemikaaleja, jotka vaativat suojautumista ja joiden käytölle on määritelty erilaisia rajoituksia. Työntekijän on tunnettava nämä aineet ja niihin liittyvät varo- ja suojautumismääräykset.

Fyysistä voimaa vaativien töiden tekemiseen työntekijälle on näytettävä oikeat työasennot ja esimerkiksi nostotavat, jotka eivät rasita selkää väärällä tavalla. Näin vältytään turhilta työtapaturmilta ja sairauspäiviltä, joista aiheutuu aina lisäkustannuksia työnantajalle.

Esimerkkilomake

Työntekijän opastuksessa on otettava monta asiaa huomioon

Scroll to Top