Etusivu » Siivoojan ja siistijän perehdyttäminen

Siivoojan ja siistijän perehdyttäminen

Jaa sivu:

Siivoojan työnopastus

Siivoojan tai siistijän työtehtävät ovat monipuolisia, ja alan ammattilaiselta vaaditaan paitsi puhdistuspalvelujen osaamista myös palveluhenkisyyttä, itsenäistä otetta työhön mutta myös ryhmätyötaitoja sekä vastuullisuutta.

Työtä siivoojille tarjoavat useat eri alat, esimerkiksi toimistot, koulut, rakennukset, teolliset yritykset ja kauppa. Kielitaito on eduksi vaikkapa hotelleissa tai risteilyaluksilla työskentelyssä. Siivouspalvelu tai kiinteistöhuollon yritykset työllistävät paljon siivoojia, mutta osa ammattikunnasta toimii itsenäisinä yrittäjinä.

Siivoojien lähinimikkeitä on runsaasti, ja niitä ovat siistijän lisäksi esimerkiksi hotellisiivoja, laitoshuoltaja, laitossiivooja, metrosiivooja, porrassiivooja, teollisuussiivooja ja vaunusiivooja.

Koska siivoojat työskentelevät useiden eri alojen työkohteissa, myös tehtävät vaihtelevat. Perustehtäviä ovat imurointi, pölyjen pyyhkiminen ja erilaisten pintojen kuten työpöytien, portaikkojen ja ikkunalautojen puhdistaminen sovitulla siivousalueella.

Niin sanottuun perus- ja ylläpitosiivoukseen kuuluvat myös lattioiden pesu, (mahdollisesti vahaus), roskien vieminen sekä sosiaali- ja wc-tilojen siistiminen ja tarvikkeiden (saippua, wc-paperi) täydentäminen.

Hotelleissa, risteilyaluksilla ja junissa siivoojat paitsi siivoavat huoneen tai hytin edellisen asiakkaan jäljiltä myös vaihtavat vuodevaatteet ja pyyhkeet. Rakennuksilla taas toimenkuvaan kuuluvat työmaan ja kulkuväylien puhdistaminen liasta, pölystä ja erilaisista jätteitä, vaikkapa putkenpätkistä tai tyhjistä säkeistä. Rakennuksilla tehtävä loppusiivous tehdään yleensä tiimityönä.

Siivoojat tekevät rakennuksilla joskus myös rakennusalan aputöitä. Siivoojien tehtäviä on laajennettu myös muilla aloilla. Esimerkiksi toimistoissa siivoja voi avustaa kokousjärjestelyissä muun muassa kattamalla kahvitarjoilun, ottamalla vastaan ilmoittautumisia tai vastaamalla kokoustekniikasta. Päiväkodeissa toimenkuvaan voi kuulua lasten pukemisessa tai ruokailussa avustaminen.

Ammatti on yhä enenevässä määrin palveluammatti, jossa on hallittava erilaisia teknisiä vempaimia mutta myös tultava hyvin toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi hotelleissa ja toimistoissa työ on pystyttävä tekemään myös hienotunteisesti, asiakasta tai paikalla olevaa työntekijää häiritsemättä. Ala on nykyään hyvin kansainvälinen ja monikulttuurinen.

Siivoojilta vaaditaan joskus myös alansa erityisosaamista esimerkiksi allergiasiivouksia tehtäessä tai tulipalojen jälkiä puhdistettaessa.

Siivousalan koulutusta antavat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset mutta ammattipätevyyden voi hankkia myös oppisopimusteitse, jolloin työnantaja perehdyttää ammattiin.

Palkkaus perustuu kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimukseen. Työ on usein vuorotyötä, koska siivousta tehdään kaikkina vuorokauden aikoina.

Työhön opastaminen

Siivousala toimintaympäristönä on erittäin monipuolinen. Siivoojan toimenkuva vaihteleekin melkoisesti työpaikoittain, vaikka sen yleistavoite on kaikkialla sama: pitää siivottava kohde siistinä, terveellisenä ja turvallisena. 

Työhön opastamisessa on tärkeä kiinnittää huomiota työturvallisuuteen, sillä alalla käytetään paljon kemikaaleja sisältäviä puhdistusaineita sekä erilaisia siivouskoneita ja -laitteita. Työ on usein myös raskasta ja kuormittavaa, ja siksi oikeiden työtapojen opettelu heti alussa on tärkeää.

Siivousala on myös hyvin monikulttuurinen, sillä joissakin alan yrityksissä yli puolet – tai lähes kaikki työntekijät ovat maahanmuuttajia. Eri kulttuureissa esimerkiksi puhtaus-käsite tai muut työhön liittyvät asiat saattavat vaihdella paljonkin.

Uuden siivoojan opastaa työhönsä parhaiten pitkään alalla työskennellyt kollega, joka osaa kertoa tehtäväkokonaisuuden ja tehtävässä edellytetyn osaamisen ymmärrettävästi.

Opastusta tarvitaan, vaikka uudella työntekijällä olisi alan koulutus. Jokainen työpaikka on erilainen ja sen asiakkailla on kullakin omat vaatimuksensa. Asiakaskohteissa voi olla erilaisia hygieniaohjeita ja -määräyksiä. Asiakkaan kanssa sovittua työn laatua ja esimerkiksi jätehuoltotapoja on noudatettava, ja ne on tehtävä selväksi uudelle työntekijälle.

Usein alalle tullaan kuitenkin ilman koulutusta, jolloin työhön on opastettava perusasioista lähtien. Työvälineet ja niiden käyttö erilaisia siivouksia tehtäessä on käytävä ensimmäiseksi läpi.

Esimerkkilomake

Kaikille työtehtäville on omia tärkeitä asioita, jotka tulisi opastaa perusteellisesti. Siivoojan listakin on varsin pitkä. Hyvin opastettu työntekijä alkaa tekemään nopeammin tuottavaa työtä.

Scroll to Top