Etusivu » Talonrakentajan ja rakennusmiehen perehdyttäminen

Talonrakentajan ja rakennusmiehen perehdyttäminen

Jaa sivu:

Rakennusyrityksen / aliurakoitsijan työntekijän työnopastus

Talonrakentamisessa tarvitaan montaa eri ammattilaista. Rakennustyömaalla työskentelevät muun muassa talonrakentaja, rakennustyömies, betonityöntekijä, kirvesmies, ikkuna- ja oviasentaja ja elementtiasentaja. Ja jos tehdään hirsirakennusta, on mukana varmasti myös hirsirakentaja.

Kaikissa näissä ammateissa tarvitaan fyysisen kunnon lisäksi myös hyviä kädentaitoja, päättelykykyä, taitoa ratkaista ongelmia ja rohkeutta tehdä ratkaisuja myös itsenäisesti.

Rakennusmies on rakennustyömaan moniosaaja, jolla ei mene sormi suuhun erilaisia taitoja ja osaamista vaativissa tehtävissä. Hänen töihinsä kuuluvat lähes kaikki talonrakentamisen ja betonirakentamisen työt. Työkohteetkin voivat olla hyvin eri tasoisia, eri kokoisia ja eri luonteisia. On uudisrakennuksia, vanhojen korjausta, laajennustöitä, peruskorjauksia. Kohteet vaihtelevat suurista kerrostalokokonaisuuksista pieniin suojarakennuksiin kuten vajoihin tai katoksiin. 

Kuten kohdeluettelo kertoo, niin rakennusmiehen työ on monipuolista: on runko- ja vesikattotöitä, sisustusta, viimeistelyä ja maanrakennustöitä, pihatöitä ja salaojituksia.

Rakennusmiehen työn haasteena, mutta myös mielenkiinnon ylläpitäjänä, on tosiseikka, että työkohteet vaihtuvat usein. Valmistumisen jälkeen siirrytään aina seuraavaan kohteeseen, joka voi olla hyvinkin poikkeava aiemmasta.

Rakennusalan ammattilaiset tuntevat ”luissa ja ytimissä” myös sen tosiasian, että vuodessa on neljä erilaista vuodenaikaa, mutta kaikkina niinä työt jatkuvat. Säät ovat rakennusmiehelle ja muille rakennustiimin jäsenille ainoastaan pukeutumiskysymys.

Työhön opastaminen

Kokematon tai kokenut, mutta työnopastus on aina tarpeen. Uusi työntekijä tarvitsee perusteellisen perehdytyksen ja työhön opastamisen, kokenut ammattilainen oppii työmaan, yrityksen, ja työyhteisön vaatimukset nopeammin.

Rakennusala on työturvallisuuden kannalta herkkä ala. Työturvallisuuteen ei voi työnopastuksessa kiinnittää koskaan liikaa huomiota. Alan turvallisuus on merkittävästi parantunut, mutta nolla tapaturmaa -tilanteeseen on vielä matkaa.

Työtapaturmia selviteltäessä on havaittu, että kolme kuukautta vuodessa ovat kaikkein riskialttiimpia. Nämä ovat elo-, syys-, ja marraskuu. Työnopastuksessakaan tätä tosiseikkaa ei kannata unohtaa. Kesäloman jälkeen on kerrattava turvallisuusohjeet ja talven liukkaiden alkaessa samoin.

Rakennusalalla käytetään paljon koneita ja laitteita, joiden käyttäminen väärin voi aiheuttaa ongelmia työn laatuun, mutta myös vammoja niiden käyttäjälle. Työnopastuksessa on varmistettava, että käyttäjä tuntee käyttämiensä välineiden turvallisuusvaatimukset.

Koska työmenetelmät ja työtehtävät vaihtuvat rakennusalalla jopa päivittäin, on työnopastajan pidettävä huoli siitä, että opastettava saa muutosten tapahtuessa opastuksen kaikkiin tehtäviinsä. Näin ollen työnopastus ei ole kertaluonteinen tapahtuma kuten työhön perehdyttäminen. Usein opastuksen on jatkuttava koko työmaan ajan.

Talonrakentajan, rakennusmiehen ja muiden rakennusalan työntekijöiden työnopastuksen tavoitteena on oltava se, että työntekijä ymmärtää henkilökohtaisten suojavarusteiden merkityksen kussakin työtehtävässä. Hänen pitää myös tietää miten ja mihin hän ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä tai vaaratilanteista. Itse konkreettisen työsuorituksen opastuksen ohella työntekijää pitää opastaa kuinka työmaalla käyttäydytään kulkuväylillä, miten huolehditaan niiden esteettömyydestä ja siisteydestä. Mitä vaatimuksia on asetettu tikkaiden ja työtelineiden turvallisuudelle ja kuinka putoamisesteet sijoitetaan. Opastuksessa on hyvä muistuttaa, ettei rakennusmies ei voi tuudittautua sen varaan, että joku muu huolehtii hänen turvallisuudestaan. On opeteltava varmistamaan asiat itse. 

Esimerkkilomake

Pro Perehdytyksen työnopastuksen lista on tehty työnantajan / yrityksen omaan perehdyttämiseen. Se on lakisääteinen velvollisuus, joka liittyy osaltaan kunkin rakennustyömaan omaan perehdytykseen. 

Scroll to Top