Etusivu » Varastotyöntekijän ja terminaalityöntekijän perehdyttäminen

Varastotyöntekijän ja terminaalityöntekijän perehdyttäminen

Jaa sivu:

Varaston ja terminaalin työntekijän työnopastus

Varastoalan työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Niinpä ne tarjoavat hyvän lähtökohdan jäädä alalle vaikkapa tekemään nousevaa uraa. Varastotyöntekijä hoitaa tavaran vastaanottoon, varastointiin ja luovutukseen liittyviä tehtäviä. Varastotyöntekijä voi olla töissä esimerkiksi vähittäiskaupan ja teollisuuslaitosten omassa varastossa, lääkevarastossa, elintarvikkeiden kylmävarastossa, autojen varaosavarastossa, lento- tai satamaterminaalissa tai suuressa logistiikkakeskuksessa missä käsitellään hyvin erilaisia tuotteita.

Tavaralajeista riippuen varastossa on mahdollisuus myös erikoistua joistakin erikoislajeista vastaavaksi työntekijäksi. Vaikka alalla ei aikoisikaan olla kuin tilapäisesti, on varastotyöntekijän ammattitaidosta suurta hyötyä muissa tehtävissä logistiikka-alalla. Varastotyöntekijä on kuitenkin yksi peruskivi ja tukijalka logistisessa ketjussa, joka ei toimi ilman tätä perustekijää. Tavaran sijoittaminen varastoon ja varastosta taas ulos, on varastotyöntekijän vastuulla.

Varastoissa työskentelee hyvin monenlaisia työntekijöitä. Osa on alan ammattitaitoisia konkareita, osa esimerkiksi opiskelijoita tai tilapäisessä työsuhteessa olevia. Yhteistä kaikille työntekijöille on järjestelmällisyys, täsmällisyys, huolellisuus ja kyky toimia yhdessä muun henkilöstön kanssa. Yleinen vaatimus myös on, että työntekijällä on trukinajotaito. Muita käytettäviä laitteita ovat muun muassa korkeakeräilijät, vaunut ja pumppukärryt.

Suurissa varastoissa hyllyjä on monessa kerroksessa ja kokonaispituudeltaan hyllyjä voi olla useita kilometrejä. Tuotteiden sijainnin paikallistamiseen on kehitetty tietojärjestelmiä, mm. viivakoodilukijoita ja puheetta tulkitsevia opastajia. Tekniikan avulla työstä on voitu tehdä vähemmän fyysisesti rasittavaa ja nopeampaa samalla kun virheiden mahdollisuus on minimoitu.

Ammatissa tarvitaan kuitenkin yhä hyvää fyysistä yleiskuntoa sekä vahvoja jalkoja ja käsiä, koska myös fyysistä voimaa tarvitsevia nostoja ja siirtoja joudutaan tekemään.

Työhön opastaminen

Varastotyöntekijän opastaminen varsinaiseen työtehtäväänsä aloitetaan perehdytyksen jälkeen. Perehdytyksessä hän on saanut riittävän yleiskuvan työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja myös tutustutettu yrityksen liiketoimintaperiaatteisiin. Opastuslomake auttaa tehtävässä merkittävästi niin opastajaa kuin opastettavaakin.

Työnopastuksen tärkein tavoite on antaa työntekijälle eväät turvalliseen työntekoon sekä itsensä että muiden varastossa työskentelevien suhteen. Kun opastettava oppii tekemään tehtävät oikein heti alusta pitäen, vähenevät virheiden mahdollisuudet ja niiden korjaamiseen kuluva aika ja työturvallisuustaso säilyy korkeana.

Opastuksen perusasioita ovat työkoneiden ja -välineiden turvallisen käytön esitteleminen, vaaratekijöiden esille tuominen, riskien arviointi ja niiden välttämiseksi tehtävät toimet. Hyvin yleisesti opastamisprosessi on viisivaiheinen: aloitus, opetus, mielikuvaharjoittelu, taitojen kokeilu ja harjoittaminen ja lopulta opitun varmistaminen.

Hyvä ja perusteellinen perehdyttäminen ja työnopastus lisäävät työntekijän motivaatiota, halukkuutta pysyä tehtävässä ja tyytyväisyyttä työantajaa kohtaan. Opastuksen hyvä lopputulos maksaa näin itse itsensä takaisin hyvänä, turvallisena ja tehokkaana työntekona.  

Varastoissa käsitellään myös tulenarkoja aineita ja kemikaaleja, joiden käsitteleminen vaatii erityistä huolellisuutta ja näiden aineiden tuntemusta. Työnopastuksessa näihin aineisiin liittyvät vaarat ja erikoiskäsittelyn tarve on tuotava esiin. Samoin työntekijä on opastettava käyttämään suojavälineitä, mikäli niitä tarvitaan.

Vahinko- ja onnettomuustapausten varalle opastuksessa on käytävä läpi palo- ja kaasuturvallisuuteen liittyvien torjuntakalustojen sijainti, hätäuloskäytävät ja vaaratilanteista ilmoittamisen mekanismit.

Esimerkkilomake

Varastoissa ja terminaaleissa työskentely voi olla todella vaarallista, ellei työntekijöille ole annettu riittävän hyvää ja samanlaista työnopastusta.

Scroll to Top